Hide main menu

СОА18-ДГ55-227/03.05.2018 Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2" в изпълнение на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

General information

Столична община http://www.sofia.bg
User Photo

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Details

Contracted supplier:
"Джи Пи Груп" АД
Contracted value:
20,113,417.39 лв.
Start date:
8 May 2018 5:00
End date:
1 May 2019 5:00
Published on:
11 May 2018 6:31
Public attached documents:

График.rar 6963 Kb

Download

договор Джи Пи Груп.pdf 2174 Kb

Download

Preview

инф_АОП.PDF 569 Kb

Download

Preview

Сертификати_част 1 (1).pdf 8799 Kb

Download

Preview

Сертификати_част 2(2).pdf 9362 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_3(2).pdf 3351 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_4(2).pdf 3892 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_5(2).pdf 3472 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_6(2).pdf 2801 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_7 (2).pdf 9908 Kb

Download

Preview

Сертификати_част_8(2).pdf 4101 Kb

Download

Preview

Техническо предложение_част 1.pdf 4812 Kb

Download

Preview

Техническо предложение_част 2.pdf 5794 Kb

Download

Preview

Техническо предложение_част 3.pdf 5054 Kb

Download

Preview

Техническо предложение_част 4.pdf 2561 Kb

Download

Preview

Техническо предложение_част 5.pdf 4314 Kb

Download

Preview

Linked solicitation:
69395 "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2"

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:265 prerender:265 Total:312 Browser , (54.158.208.189 - 206)