Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

101080 EA Kantoormeubilair GVB

Buyer

GVB http://www.gvb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Saskia Pleiter

0628146153

saskia.pleiter@gvb.nl

Information

Description:
Scope van de opdracht
Het Facilitair Bedrijf wil continu de beste support aan heel GVB leveren. Het Facilitair Bedrijf is momenteel in verandering; de organisatie wil zich ontwikkelen van een uitvoerende naar een regie organisatie. Omdat het Facilitair Bedrijf professioneel gezien niet alle taken zelf kan of wil uitvoeren, is het van belang om met een (beperkt) aantal partijen een goede samenwerking op te bouwen. Het Facilitair Bedrijf zoekt daarom één leverancier op het gebied van kantoormeubilair, die bijdraagt aan het leveren van de beste support aan heel GVB, en wil zelf daarbij haar rol als professioneel opdrachtgever zo goed mogelijk vervullen.

De scope van deze aanbesteding omvat:
  • Het leveren van kantoormeubilair inclusief de montage;
  • Het leveren van Inrichtingsadvies;
  • Het leveren van service en onderhoud;
  • Het afvoeren van versleten meubilair, waarbij Opdrachtnemer per meubelstuk rapporteert over de wijze van duurzame afvoer (vb. recycling, refurbishing of hergebruik).
 
De opdracht betreft kantoormeubilair voor werken, overleggen, opbergen in een kantooromgeving en het leveren van overig meubilair. Het betreft onder meer:
  • Standaard meubilair, zoals bureaus, stoelen, kasten, overlegtafels etc.;
  • Overig meubilair zoals restaurant-, ergonomische meubels en poefjes.
 
Om een beter beeld te geven van de omvang van GVB, hierbij enkele cijfers:
  • GVB telt ongeveer 845 werkplekken.
  • In 2015 zijn plusminus 380 werkplekken geleverd (inrichting Arlandaweg).
  • In 2016/ 2017 zijn plusminus 65 werkplekken geleverd (diverse locaties).
 
Omdat verschillende GVB locaties een verscheidenheid in inrichting kennen in kleur en stijl, wordt van Opdrachtnemer gevraagd met een drietal verschillende meubellijnen aan te sluiten op de inrichting van de verschillende locaties.
 
GVB behoudt zich het recht voor om voor de levering van grote projecten, zoals bijvoorbeeld verbouwingen en verhuizingen tevens offertes aan te vragen bij andere partijen dan Opdrachtnemer en daarvoor opdracht te verstrekken aan een andere partij.
Concreet moet deze aanbesteding resulteren in het sluiten van een raamovereenkomst met één Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven onder de scope, waarbij heldere afspraken gemaakt worden, een hoog kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd en marktconforme prijzen worden aangeboden.

ARN 2016
Op deze aanbesteding is het ARN2016 versie 1.0 van juli 2016 van toepassing, voor zover daarvan in de aanbestedingsleidraad niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het ARN2016 is als bijlage opgenomen. Aangeraden wordt het ARN2016 goed door te nemen en in samenhang met de aanbestedingsleidraad te lezen.
Documents:

Aanbestedingsleidraad kantoormeubilair 1.1.pdf 341 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 1 Eigen verklaring.pdf 269 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 2 Verklaring Referentieopdracht(en).docx 35 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 3 PvE kantoormeubilair 1.1.pdf 909 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 4 Antwoord op de Subgunningscriteria Kwaliteit vs 1.1.docx 49 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 5 Conformiteitsverklaring.pdf 31 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 6 Formulier prijsstelling 1.1.xlsx 49 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 7 Concept Raamovereenkomst kantoormeubilair.pdf 113 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 8 Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB.pdf 250 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 9 ARN 2016 versie 1 juli 2016.pdf 175 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 10 Verklaring Financiële draagkracht en continuïteit bedrijfsvoering.docx 31 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 11 Garantieverklaring moedermaatschappij.docx 29 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 12a Plattegrond Arlandaweg.pdf 137 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 12a Plattegrond Arlandaweg.dwg 749 Kb

Download

BIJLAGE 12b Plattegrond HWR Diemen.pdf 694 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 12b Plattegrond HWR Diemen.dwg 575 Kb

Download

BIJLAGE 12c Plattegrond Eindpunthuisje Insulindeweg.pdf 131 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 12c Plattegrond Eindpunthuisje Insulindeweg.dwg 715 Kb

Download

BIJLAGE 13a Beeldbestek meubellijn GVB Arlandaweg.zip 1527 Kb

Download

BIJLAGE 13b Beeldbestek meubellijn GVB HWR Diemen.zip 7288 Kb

Download

BIJLAGE 13c Beeldbestek meubellijn GVB Eindpunthuisje Insulindeweg.zip 3727 Kb

Download

BIJLAGE 14 Overzicht revitaliseren hergebruik van Meubilair.docx 802 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 15 Formulier Eigen verklaring Social Return.docx 34 Kb

Download

Preview

BIJLAGE 16 Toelichting Inrichtingsconcepten.docx 28 Kb

Download

Preview

Nota van Inlichtingen EA Kantoormeubilair GVB.pdf 19 Kb

Download

Preview

Nota van Inlichtingen EA Kantoormeubilair GVB II.pdf 87 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Aug 2018 8:00 — 12 Oct 2018 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:171 prerender:187 Total:187 Browser , (3.84.130.252 - 205)