Hide main menu

102994 Доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях по Обособена позиция №2 - вътрешен конкурентен избор

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Екатерина Петрова

+359 2 904 5908

ekaterina.petrova@aes.com

Information

Description:
Поръчката се обявява в рамките на рамково споразумение. Само поканени участници могат да подават оферти.
Documents:

Документация.pdf 2937 Kb

Download

Preview

Покана.pdf 113 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Oct 2018 10:25
Offer phase:
2 Oct 2018 11:00 — 12 Oct 2018 16:59

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:77 Browser , (54.145.83.79 - 205)