Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

110593 Projectmanager gebiedsontwikkeling - Kralingen-Crooswijk, cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Projectmanager Gebiedsontwikkeling - Hoogvliet voor het cluster SO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en de opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: naar verwachting begin februari 2019
Aantal medewerkers: 1
Aantal uur: 24-26 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 3 maanden
FSK: 11
VOG vereist: ja 

Aanvullende informatie
  • Zie functiebeschrijving en specifieke eisen voor deze opdracht.
  • Contracten dienen per maand opzegbaar te zijn.
  • Tarieven zijn inclusief (eigen) voorzieningen. er worden door de gemeente Rotterdam geen devices verstrekt.
  • Kandidaat moet voor minimaal 1 jaar beschikbaar zijn

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt.            
Documents:

20181123_Functieprofiel Projectmanager GO.docx 31 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Dec 2018 9:45 — 19 Dec 2018 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:10 load:84 prerender:84 Total:89 Browser , (3.238.136.36 - 6)