Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

111990 DAS Inhuur projectmanagers

Buyer

DASmakkelijk http://www.das-makkelijk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Welkom op de DAS voor de inhuur van projectmanagers voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze projectmanagers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Van dit DAS maken de volgende aanbestedende diensten gebruik:
  • Curio (voorheen ROC West-Brabant)

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:69 Total:79 Browser , (3.234.214.179 - 7)