Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

114627 Bestek 2295 Aanleg 2 nieuwe VRI's 569 en 570 Bemmel incl 15 jaar onderhoud

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frank Derksen

026-359 8422

f.derksen1@gelderland.nl

Information

Description:
Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2295 'Aanleg van 2 nieuwe VRI's 269 en 570 te Bemmel' met de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de laagste prijs heeft uitgebracht.

De prestaties die worden gevraagd van de opdrachtnemers zijn beschreven in de vorm van standaard werkzaamheden, vastgelegd in het RAW-bestek. Er is sprake van een zeer vergaande standaardisatie waardoor inschrijvers precies weten waarvoor zij prijzen afgeven en wij precies weten welke prestaties wij voor die prijzen geleverd krijgen. Variaties zijn niet gewenst en er is een uniforme werkwijze en uniforme montage voorschriften opgenomen in het RAW-bestek.  Alle mogelijke door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zijn volledig in detail vastgelegd. Hierbij is het niet redelijkerwijs te verwachten dat een zodanige ruimte voor marktpartijen wordt gecreëerd dat zij zich voldoende uitgedaagd voelen om innovatie en duurzame oplossingen aan te bieden.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N839 te Bemmel in de gemeente Lingewaard.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Aanleg van 2 nieuwe VRI's (automaat, meubilair, detectie, bekabeling);
b. Aanbrengen 2 nieuwe E-aansluitingen;
c. Aanbrengen 2 nieuwe Data-aansluitingen;
d. Verkeersmaatregelen vallen in hoofdzaak binnen civiel bestek 2283;
e. het meerjarig onderhoud van de verkeersregelinstallaties voor de periode van 15 jaar (separaat contract, bijlage J) 

De uitvoering van de werkzaamheden is ca. augustus 2019.

Het civiele werk ligt bij de opdrachtnemer van bestek 2283. Bij deze opdrachtnemer ligt ook de coördinatie en de verkeersmaatregelen om dit werk uit te kunnen voeren.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
5 Feb 2019 8:38
Offer phase:
5 Feb 2019 10:00 — 18 Mar 2019 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (3.84.130.252 - 206)