Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

115843 Handhavers (BOA) 20fte - cluster Stadsbeheer

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jill Ober

000000

j.ober@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Handhavers (BOA) voor het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: locatie Heer Bokelweg, Schiedamsedijk, Molenvliet of Kleinpolderplein
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin maart
Aantal medewerkers: 20
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: ja, namelijk 2 x 6 maanden
FSK: 6
VOG vereist: ja

LET OP!
Inschrijver gaat akkoord met de mogelijkheid tot kosteloze overname bij indiensttreding van de kandidaat na de inhuurperiode bij geschiktheid van de kandidaat en met de wederzijdse instemming van de kandidaat.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 20 kandidaten aanbieden. Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
De gesprekken zullen worden gevoerd in de week van 25 februari. Aangeboden kandidaten dienen in deze week beschikbaar te zijn voor gesprek.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt.
Documents:

Functieprofiel DAS Handhaver BOA.docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Feb 2019 9:45 — 22 Feb 2019 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:76 prerender:81 Total:86 Browser , (3.238.72.180 - 7)