Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118487 Tunneloperator - cluster Stadsbeheer

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Matthias van der Beek

0102675173

mm.vanderbeek@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Tunneloperator
 • Cluster: Stadsbeheer
 • Werklocatie: Kleinpolderplein 5, Rotterdam
 • Startdatum: naar verwachting medio april 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: t/m 31-8-2019
 • Verlengingsopties: 2x 6 maanden
 • FSK: 4
 • Afwijkende werktijden: De kandidaat zal komen te werken in de meldkamer aan het Kleinpolderplein. Er wordt conform rooster in onregelmatige 24/7 diensten gewerkt, dus de kandidaat dient voor 24/7 diensten beschikbaar te zijn.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Tunneloperator Functieprofiel DAS.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Mar 2019 12:00 — 4 Apr 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:87 prerender:87 Total:92 Browser , (35.172.224.102 - 6)