Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118576 Informatie Adviseur voor DWARSS en GERS, cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Informatie Adviseur voor DWARSS en GERS
 • Cluster: BCO
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 4 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 12 maanden
 • FSK: 12
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 25/3 in de middag of op 26/3 na 14:00 uur. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Informatie Adviseur.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Mar 2019 15:00 — 22 Mar 2019 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:9 load:96 prerender:111 Total:116 Browser , (18.206.194.21 - 7)