Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118658 Programmamanager arbeidsmarktpartners, afdeling WSPR - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Programmamanager arbeidsmarktpartners
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
De uitzendbranche is een belangrijke sector om een collectieve beweging in gang te zetten ter bevordering van participatie van werkzoekenden. Om de arbeidsmarktbenadering van het WerkgeversServicepunt Rijnmond verder te professionaliseren, zoeken wij een Programmamanager Arbeidsmarktpartners.
 
 • Werklocatie: Schiekade 830, Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting medio mei 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur pw
 • Duur opdracht: 8 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 1 * 12 maanden
 • FSK: 11
 • Geschikt voor ZZP'ers: ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieprofiel Programmamanager.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
23 Apr 2019 11:32 — 1 May 2019 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:79 prerender:79 Total:84 Browser , (35.172.224.102 - 6)