Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

121697 Verzekeringstaxatie diensten

Buyer

Schiphol Nederland BV
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Linda Voerman

0622890447

linda.voerman@schiphol.nl

Information

Description:
Doel van de aanbesteding: de Opdracht
Opdrachtgever heeft de intentie om met één partij een Raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van verzekeringstaxatie diensten. Hieronder verstaat Opdrachtgever in ieder geval het waarderen van de gebouwen en inventaris ten behoeve van de verzekering conform artikel 7:960 BW door een taxatiebureau gespecialiseerd in taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Daarnaast wordt de taxateur incidenteel ingezet als onafhankelijke contra-expert bij schadeclaims.

Vooraankondiging
Op 23 april 2019 is de vooraankondiging gepubliceerd. Dit dient enkel als vooraankondiging om partijen alvast te informeren over de aanstaande Europese aanbesteding voor Verzekeringstaxatie diensten. Partijen kunnen derhalve nog geen Aanbestedingsdocumenten inzien of opvragen. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan onderhavige vooraankondiging.

Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016
Op deze aanbestedingsprocedure is de  Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016) van toepassing.

Negometrix
Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:
Instructie Registreren op Negometrix
Instructie Vraag & Antwoord
Instructie Digitaal Aanbieden
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 May 2019 15:00 — 12 Aug 2019 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:78 Browser , (3.84.130.252 - 205)