Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

122188 Perceel 7: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2021

Buyer

Sociaal Domein Achterhoekse Gemeenten https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Inkoop Sociaal domein

00000

inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

Information

Description:
Deze sub-tender maakt onderdeel uit van de aanbesteding  "Individuele voorz. Jeugdhulp en Maatwerkvoorz. WMO (inclusief Beschermd Wonen) 2021 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Hulp bij Huishouden 2021 Vijf Achterhoekse Gemeenten". Een toelating op grond van uw inschrijving op één of meerdere sub-tenders, kan uitsluitend plaatsvinden in combinatie met een inschrijving op de hoofdtender.

Hoofdtender
Type:
Qualification System
Published on:
29 Apr 2019 12:11

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:99 Total:104 Browser , (54.165.57.161 - 6)