Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

122271 Externe inhuur medewerkers (MSP) gemeente Someren

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Tim Boemaars

+31 6 29407605

T.Boemaars@bizob.nl

Information

Description:
De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de "Inhuur van externe medewerkers". Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.
 
De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa € 2.300.000 per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 
Eén van de te realiseren doelen is het verkrijgen van managementinformatie over de volledige inhuur. De MSP dienstverlener wordt ondersteund door een VMS. Om inzicht aan de aanbestedende dienst te verschaffen wordt een Webportal ter beschikking gesteld waarin de aanbestedende dienst verschillende gegevens / informatie kan inzien en behoort daarmee ook tot de opdracht.
 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31 juli 2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst twee maal te verlengen voor een periode van één jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1 oktober  2019.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
23 May 2019 9:15 — 20 Jan 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:74 Total:80 Browser , (18.206.194.21 - 6)