Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

128605 Realisatie MFA Hapert

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Azra Ahmetovic

+31 613070911

a.ahmetovic@bizob.nl

Information

Description:
De overeenkomst bestaat uit het nader uitwerken van het Voorontwerp+ (VO+) en de vraagspecificatie tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hapert. In die zin is de opdracht samengevoegd. De gemeente heeft echter bewust gekozen voor een geïntegreerde contractvorm. De opdracht zal dus niet worden verdeeld in een opdracht voor het nader uitwerken van het VO+ en de vraagspecificatie en een separate opdracht voor de realisatie van de MFA.
De werkzaamheden vallen binnen het vakgebied 'utiliteitsbouw'.
Indien het werk gesplitst zou worden, is meer coördinatie noodzakelijk. Dit brengt extra activiteiten en dus meer kosten met zich mee. Indien de coördinatie niet optimaal verloopt, kan dit leiden tot vertragingen en daarmee extra overlast voor belanghebbenden. Om deze reden is er voor gekozen om de werkzaamheden door één opdrachtnemer uit te laten uitvoeren.
De beoogde inschrijvers kunnen de werkzaamheden zonder of met een gering aantal onderaannemers uitvoeren.  
De opdracht wordt dan ook niet verdeeld in percelen.
 
Het streven is de MFA uiterlijk februari 2022 op te leveren.
De ingangsdatum van de overeenkomst is aansluitend aan de definitieve gunning van de opdracht.

Belangrijkste plaats van uitvoering is kern Hapert van de gemeente Bladel.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
13 Aug 2019 6:00 — 12 Sep 2019 5:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:93 Total:93 Browser , (35.173.48.224 - 205)