Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

129049 Programmasecretaris BSA - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Programmasecretaris BSA (Bestuurlijke en Strategische Advisering)
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Als programmasecretaris draag je bij aan de ontwikkeling en inrichting van het programma onder aansturing van de programmamanager. Je bent de rechterhand van de programmamanager en verantwoordelijk voor de backoffice van het programma als onderdeel van de digitaliseringsagenda
 
 • Werklocatie: Het Timmerhuis
 • Startdatum: Per direct, naar verwachting medio augustus
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur per week
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €70,00 - €80,00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in week 32. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.

 
Documents:

Functieprofiel Programmasecretaris BSA.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
23 Jul 2019 16:45 — 1 Aug 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:81 prerender:86 Total:86 Browser , (34.239.154.240 - 7)