Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

132259 Uitgifte Dijkpercelen 2020 uitgiftedatum 18 november 2019

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ria van Os linkedin

+31 344649813

r.van.os@wsrl.nl

Information

Description:
Uitgifte dijkpercelen 2020

Waterschap Rivierenland geeft ruim 340 hectare dijkgronden uit

Waterschap Rivierenland geeft voor 2020 ruim 340 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding van schapen.  Het gaat om in totaal 30 dijktrajecten, verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. Overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben de optie tot verlenging. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.
Nadere inschrijfvoorwaarden kunt u vinden in het document "Inschrijfvoorwaarden UDP 2020".
 
U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.
Informatie over de individuele trajecten en inschrijfdata is ook te verkrijgen op de website www.waterschaprivierenland.nl of tijdens onderstaande inloopbijeenkomst.
U kunt ook contact opnemen met de mailbox uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl
 
Inloopbijeenkomst Uitgifte Dijkpercelen:
Datum:               Dinsdag 5 november 2019
Locatie:              Kantoor Waterschap Rivierenland- De Blomboogerd 1, 4003 BX in Tiel
Tijdstip:              19:30 - 21:00 uur
 
Tijdens deze bijeenkomst zal tevens een toelichting worden gegeven over het digitaal inschrijven middels het digitale platform Negometrix.
 
Let op:
U dient het bedrag inclusief btw in te vullen.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Oct 2019 12:00 — 18 Nov 2019 12:00

Lots

Lot 1 - Traject - Achterwaterschap AC029 - AC052  
Lot 2 - TRAJECT: Alexanderbrug - Houtweg ND298 - ND341  
Lot 3 - TRAJECT: Dwarsgang Noord GG052 - DS011  
Lot 4 - TRAJECT: Heerewaarden HA068 - HM000  
Lot 5 - TRAJECT: Jachthaven Werkendam - Jeppegat LA269 - LA346  
Lot 6 - TRAJECT: Kanaal Steenenhoek KS144 - KS153  
Lot 7 - TRAJECT: Kerncentrale Dodewaard - Veerweg Dodewaard DD307 - DT071  
Lot 8 - TRAJECT: Kromme Elleboog GG158 - GG182  
Lot 9 - TRAJECT: Spoorbrug Driel - Brug A50 DR184 - DR252  
Lot 10 - TRAJECT: Varik (Achterstraat) - Opijnen (Esterweg) TG081 - TG142  
Lot 11 - TRAJECT: Vianen Lekbrug A27 - Fort Everdingen VY065 - VY097  
Lot 12 - TRAJECT: Vuren (Zeiving) - Gorinchem (Dalemwal) TG359 - TG438  
Lot 13 - TRAJECT: Waardenburg (A2) - Hellouw (Korfgraaf) TG205 - TG275  
Lot 14 - TRAJECT: Weurt - A50 ND032 - ND104  
Lot 15 - TRAJECT: Woudrichem - A27 LA167 - LA212  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:4 load:137 prerender:142 Total:147 Browser , (3.91.106.44 - 6)