Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

137379 Verkoopmedewerker Rotterdampas - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Verkoopmedewerker Rotterdampas
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht: We zijn op zoek naar een verkoopmedewerker voor de Rotterdampaswinkel. 
 • Werklocatie: Hoogstraat 110, Rotterdam (Centrale Bibliotheek)
 • Startdatum: 3 februari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: t/m 31 augustus 2020
 • Verlengingsopties: 2 x 1 maand
 • FSK: 5
 • Tariefrange: Min €18 - max €26
 • Afwijkende werktijden: Kandidaat moet t/m eind mei om de week op zaterdag werken (maandag t/m vrijdag + maandag, dinsdag, donderdag t/m zaterdag). Vanaf juni hoeft er niet meer op zaterdag te worden gewerkt.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 49/50. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Verkoopmedewerker Rotterdampas nr 1.docx 21 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Nov 2019 9:28 — 2 Dec 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:2 load:82 prerender:87 Total:92 Browser , (35.172.224.102 - 7)