Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

137383 Verkoopmedewerker Rotterdampas - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Verkoopmedewerker Rotterdampas
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht: We zijn op zoek naar een verkoopmedewerker voor de Rotterdampaswinkel.
  Met zoveel pashouders hebben wij vooral in het begin van het pasjaar een enorme drukte aan onze balie. Mede ook omdat we niet van iedereen het inkomen kunnen controleren en men wordt doorverwezen naar de Rotterdampaswinkel zijn extra handen daar welkom. 
 • Werklocatie: Eudokiaplein + Annie M.G. Schmidtplein, Rotterdam
 • Startdatum: 3 februari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-31 (wisselend)
 • Duur opdracht: t/m 30-09-2020
 • Verlengingsopties: 2 x 1 maand
 • FSK: 5
 • Tariefrange: Min €20 - max €27
 • Afwijkende werktijden: Kandidaat moet t/m eind mei om de week op zaterdag werken. Werkdagen betreffen dinsdag t/m donderdag + zaterdag. Mogelijk wijzigt dit nog, daarom is flexibiliteit gewenst. Vanaf juni hoeft er niet meer op zaterdag te worden gewerkt.
 • Werk-werk verkeer: Kandidaat dient dagelijks te reizen tussen de twee werklocaties (in de ochtend op Noord en in de middag op Zuid). Hier dient rekening mee te worden gehouden in het bepalen van het tarief.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 49/50. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Verkoopmedewerker Rotterdampas nr 4.docx 17 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Nov 2019 12:28 — 3 Dec 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:95 Total:95 Browser , (3.87.250.158 - 6)