Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

140376 Besteller - Cluster SB

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Besteller
 • Cluster: SB
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Krijg jij energie van het begeleiden van een proces van A tot Z? Kun jij meerdere ballen tegelijk in de lucht houden en draag je bovendien klantgerichtheid hoog in het vaandel? Misschien is de rol van Besteller bij het Centraal Bestelpunt Stadsbeheer dan wat voor jou!
 • Werklocatie: Kleinpolderplein 3-5
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio januari 2020
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 40
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 6
 • Tariefrange: 32.50 - 40 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 01. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Besteller.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Dec 2019 12:28 — 27 Dec 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:104 prerender:104 Total:109 Browser , (3.238.72.180 - 6)