Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

140768 Senior Beleidsadviseur Wmo - (O)GGZ, cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior Beleidsadviseur Wmo - (O)GGZ
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:  We zoeken een senior beleidsadviseur die (mede) verantwoordelijk is voor verdere ontwikkeling van beleid en de aanpak op het gebied van de Wmo en de (O)GGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).
 • Werklocatie: Timmerhuis, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio januari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 3 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 85-95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 3. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, ook niet via een doorleenconstructie

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
 
Documents:

Externe inhuur senior beleidsadviseur (O)GGZ 12 december 2019.docx 20 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Dec 2019 15:39 — 10 Jan 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:87 Total:87 Browser , (18.206.194.21 - 7)