Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147021 PPD20-028 Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Information

Description:
Възложителят открива и провежда обществена поръчка за сключване на рамково споразумение чрез открита процедура за доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране.
Разглеждане на офертите: На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.
 
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
 
Съгласно чл. 47 ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
7 Apr 2020 15:02
Offer phase:
8 Apr 2020 7:30 — 1 Jun 2020 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Преносими заземители  
Lot 2 - Детектори за напрежение.  
Lot 3 - Оперативна щанга  
Lot 4 - Указател за сфазиране  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:5 load:119 prerender:125 Total:130 Browser , (18.234.247.75 - 7)