Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

153727 Projectmanager Boijmans van Beuningen - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager Boijmans van Beuningen
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als projectmanager verzorg (organiseer) je het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een renovatie ontwikkelingsproject(en) en heb je de dagelijkse leiding over het ontwerpproces. Bij een project wordt het gewenste eindresultaat door de projectmanager in overleg met de opdrachtgever gedefinieerd. Het doel of resultaat dient binnen een bepaalde periode tegen en een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit te worden bereikt.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: 1 juli 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 30 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2x6 maanden
 • FSK: 15
 • Tariefrange: € 140-150
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 26. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
   
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10% prijs
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Senior PM ontwerpproces Renovatie Boijmans van Beuningen .docx 23 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Jun 2020 11:00 — 24 Jun 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:5 load:88 prerender:88 Total:93 Browser , (3.238.136.36 - 7)