Hide main menu

15376 Dynamische Selectie Systeem Ambulante Jeugdzorg WBO

Buyer

Gemeente Breda http://www.breda.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Richard Brabers linkedin

+31 765293939

r.brabers@breda.nl

Information

Description:
Let op: deze Tender sluit per 31-12-2017. Indien u een Overeenkomst voor ambulante jeugdhulp wilt met Regio WBO met ingang van 2018, dan verwijzen wij u naar Tender 64942 Open House - Ambulante Jeugdhulp.

Bent u actief als jeugdhulpverlener en wilt u de jeugdigen uit de regio West Brabant Oost (hierna WBO) de noodzakelijke jeugdhulp verlenen meldt u dan nu aan voor het DSS en begin met de beantwoording van de verschillende vragen, door op de button "Aanmelden" te drukken.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. In de Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van de gemeente vastgelegd.
 
In de regio WBO werken de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem samen bij de inkoop van de specialistische jeugdhulp. Deze is aanvullend op de lokale generalistische ondersteuning. De Gemeente Breda koopt de hulp namens de negen gemeenten in en vervult daarmee de rol van opdrachtgever.

De Gemeente Breda sluit voor de inkoop van de ambulante specialistische hulp selectieovereenkomsten met aanbieders op basis van een aanmelding voor het Dynamische Selectie Systeem (het "trechtermodel").
 
Aanmelding voor het DSS  is voor iedere aanbieder gedurende de gehele looptijd mogelijk, mits aan de gestelde voorwaarden  wordt voldaan. Met iedere aanbieder die wordt toegelaten wordt een selectieovereenkomst gesloten, ingaande op het moment van toelating tot uiterlijk de einddatum van het DSS, zijnde 31-12-2018.

Wanneer u succesvol de vragenlijst hebt doorlopen, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Op dit moment verwachten wij een doorlooptijd van circa drie weken.

Wij wensen u succes bij het doorlopen van de vragenlijst en verwelkomen u graag als aanbieder van ambulante specialistische jeugdzorg in West-Brabant Oost.
 
Type:
Qualification system

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1804.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:77 Browser , (54.80.68.137 - 206)