Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162097 Projectleider MIRT-Oeververbinding - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Regio Rotterdam, voorlopig bij de MRDH
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Jouw profiel
Ter invulling van het projectmanagement zijn de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam op zoek naar een ervaren projectleider voor 32-36 uur per week, in eerste instantie voor de periode tot eind december 2020 (met optie tot verlenging). Wij zoeken een generalist die breed kan kijken en verschillende opties kan overzien. Met begrip voor de inhoud om daarmee een schakel te zijn tussen de omgeving en het inhoudelijke onderzoek.
 
 • Werklocatie: Regio Rotterdam, voorlopig bij de MRDH
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio december 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36 uur
 • Duur opdracht: t/m 01-07-2022
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 13-14
 • Tariefrange: 130-160 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 49
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Projectleider MIRT.docx 127 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Nov 2020 9:00 — 24 Nov 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:82 prerender:87 Total:92 Browser , (34.239.154.240 - 7)