Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165617 Planner projecten én capaciteit - cluster SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Planner projecten én capaciteit  
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht: Inventariseert met de projectleider de planningsbehoefte voor het project. Stelt zelfstandig haalbare en integrale planningen op voor projecten (primair infra/gww) waarin alle relevante activiteiten en procedures (inclusief vergunningen) zijn opgenomen. Stelt zelfstandig capaciteitsplanningen op voor teams/afdelingen waarin de behoefte van projecten wordt vertaald naar benodigde capaciteit van expertises. Signaleert, onderzoekt, analyseert en structureert alle projectrelevante informatie. Benoemt en ordent deze naar schaal, tijd, faseerbaarheid en afhankelijkheid. Bewaakt de voortgang van het project naar aanleiding van de opgestelde planning en de planningsinstrumenten en signaleert mogelijke afwijkingen en risico's. Informeert de projectleider periodiek. Zoekt naar oplossingen voor knelpunten, doet voorstellen en legt keuzes voor aan de projectleider. Rapporteert over de projectplanning naar de projectleider en over de capaciteitsplanning naar teammanagers. Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en de wet- en regelgeving.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 (vooralsnog thuiswerken).
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-40
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9/10
 • Tariefrange: 70-90
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van 51/52. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit is maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel_Planner.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Dec 2020 13:00 — 16 Dec 2020 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:82 prerender:82 Total:87 Browser , (18.206.194.21 - 6)