Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165724 Senior Business Information Manager Participatie & Stedelijke Zorg (PSZ)

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior Business Information Manager Participatie & Stedelijke Zorg (PSZ)
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

De corebusiness van de Senior Business Information Manager (Senior BIM'er) is er om als ervaren "tolk-vertaler" te acteren tussen de Business (PSZ) en de diverse ICT (door-) ontwikkelprogramma's waarvan Gidso en Elise veruit de belangrijkste zijn.
 • Werklocatie: Volgens de norm vanuit huis, anders Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: december 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24 uur
 • Duur opdracht: 9 maanden (tot 1 september 2021)
 • Verlengingsopties: 2x3 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 80-100 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 51. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja, doorleenconstructies voor zzp-ers hier ook onder vallen.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal een kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
 
Documents:

Template Functieprofiel DAS BIM PSZ.pdf 104 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Dec 2020 8:15 — 11 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:10 load:73 prerender:78 Total:83 Browser , (44.212.96.86 - 7)