Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165962 Leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Corine Vriends linkedin

06-29206627

c.vriends@bizob.nl

Information

Description:
De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 66 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele beperkingen van de leerlingen. 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met één keer een optie op een eenzijdige verlenging met twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022 en eindigt op 31 juli 2026. Er wordt een reservebankovereenkomst afgesloten.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Dec 2020 11:45 — 10 Feb 2021 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:72 prerender:77 Total:82 Browser , (3.238.225.8 - 7)