Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

167586 Toezichthouder LED-Transitie - cluster SB

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Liesa Aitton

00

l.aitton@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Toezichthouder LED-transitie
 • Cluster: Stadsbeheer
 • Korte omschrijving van de opdracht: Als toezichthouder LED-transitie zorg jij ervoor dat gemeente Rotterdam 15.000 armaturen per jaar kan vervangen.
 • Werklocatie: Diverse locaties in Rotterdam, ivm de LED-transitie. Gedurende de thuiswerkregeling rondom corona zal er sprake zijn van een combinatie van thuiswerk en werk buiten/op kantoor.
 • Startdatum: Naar verwachting medio februari
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 32-40
 • Duur opdracht: 1 jaar
 • Verlengingsopties: 2x 6 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: 67-87
 • Afwijkende werktijden: Zoveel mogelijk overdag. Op doorgaande wegen kan er sprake zijn van avond/nachtwerk. Ook kan controle in avonduren nodig zijn om te checken of verlichting werkt.
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 3/4. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

functie profiel werkvoorbereider opm ink.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Jan 2021 16:28 — 18 Jan 2021 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (35.175.191.46 - 7)