Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168228 Cognos ontwikkelaar BI - cluster BCO IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Cognos ontwikkelaar BI
 • Cluster: BCO IIFO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De afdeling OBI is op zoek naar een Cognos ontwikkelaar voor het clusterteam BCO IIFO. Als Cognos ontwikkelaar ontwikkel je rapporten. Je opdracht wordt om informatieproducten voor het concerndashboard in Cognos 11 te ontwikkelen.
 • Werklocatie: thuis
 • Startdatum: z.s.m., 1 februari 2021
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 36-40
 • Duur opdracht: 12 maanden 
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €85 - €95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 3/4. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. 
_________________________________________________________
Documents:

Functieprofiel Cognos ontwikkelaar BI - cluster BCO IIFO.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Jan 2021 13:35 — 25 Jan 2021 8:28

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:2 load:64 prerender:64 Total:69 Browser , (44.212.96.86 - 6)