Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

169362 Terug naar school - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 7 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 7 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n). 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze aanbesteding voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Algemene informatie segment 3
Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Sommige kinderen lukt het niet of niet volledig om naar school te gaan. In de regio Noord-Limburg willen we hier extra op inzetten. Bij het segment dagbesteding en dagbehandeling is er altijd een raakvlak met (vormen van) onderwijs, buitenschoolse opvang of kinderopvang. De jeugdigen die gebruik maken van de jeugdhulp in dit segment kunnen (tijdelijk) niet mee in deze reguliere basisvoorzieningen en maken ter vervanging gebruik van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zoals dagbesteding of dagbehandeling.

De regio Noord-Limburg heeft in de huidige situatie de producten begeleiding groep en behandeling groep ingekocht voor de doelgroep binnen dit segment. In de nieuwe situatie, vanaf 1 januari 2022, heeft de regio ervoor gekozen te werken vanuit diverse doelgroepen binnen dit segment. Er is gekozen voor een opsplitsing in vier doelgroepen (subsegmenten) binnen het segment dagbehandeling en dagbesteding. 

Terug naar school
Het doel is om jeugdigen te leren om te functioneren in een groep, grenzen te stellen, te reflecteren op eigen gedrag en op basis daarvan hun gedrag aan te passen zodat ze zich weer op hun plek voelen in het onderwijs of op de opvang. Ouders leren hoe zij hun kind hierin kunnen begeleiden.

Het resultaat is dat jeugdigen uit deze doelgroep terug stromen naar (speciaal) (basis)onderwijs of opvang, zo nodig met aanvullende individuele ambulante ondersteuning. Dit vindt plaats in afstemming tussen aanbieder, onderwijs en toegang.

 
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:80 Browser , (35.175.107.77 - 7)