Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

173597 Senior Oracle EBS Ontwikkelaar - cluster BCO IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior Oracle EBS ontwikkelaar 
 • Cluster: BCO IIFO 
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Senior ontwikkelaar Oracle EBS beschik jij over technische expertise en de benodigde ervaring op het gebied van Oracle! Als Senior ontwikkelaar Oracle EBS werk je in het team Oracle EBS Ontwikkeling. Het team voert beheer- en projectactiviteiten uit.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuis 
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 1 april 2021 
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 32 uur 
 • Duur opdracht: 3 maanden 
 • Verlengingsopties: nee
 • FSK: 12 
 • Tariefrange: 100-115
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 13. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat  aanbieden. 
Documents:

Functieprofiel Senior Oracle EBS ontwikkelaar - BCO IIFO_def.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Mar 2021 10:00 — 24 Mar 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:88 prerender:88 Total:88 Browser , (35.172.164.32 - 7)