Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

177694 Adviseur Mobiliteit - externe inhuur - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Adviseur Mobiliteit - externe inhuur
 • Cluster: Bestuurs- en Concernondersteuning
 • Korte omschrijving van de opdracht:


Dat jij alles op alles zet voor de optimale dienstverlening aan de Rotterdammers vinden wij bewonderingswaardig. Samen met jouw sterke visie en snelle manier van handelen draag je zorg voor een solide inhuurproces. Uitval, projecten of unieke situaties? Je houdt het hoofd koel.

 
 • Werklocatie: Timmerhuis, Rotterdam
 • Thuiswerkbeleid: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk, naar verwachting begin juni 2021
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 36 - 40
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 3 x 6 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: € 45 -  € 55
 • Afwijkende werktijden: Nee
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 21. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. 
Documents:

Functieprofiel Adviseur Mobiliteit - externe inhuur - cluster BCO.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 May 2021 12:15 — 25 May 2021 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (35.172.224.102 - 6)