Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

34835 Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden (Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en Naschoolse Dagbehandeling LVB (tot 18 jaar))

Buyer

Gemeente Enschede http://www.enschede.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met opdrachtnemers ten behoeve van de inkoop van maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en Naschoolse dagbehandeling in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

De Twentse gemeenten hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak als 'Samen14' bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op dit gebied.

Deze inkoopopdracht betreft de inkoop van maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en Naschoolse Dagbehandeling voor inwoners van de 14 Twentse gemeenten. Hierbij gaat het om de ondersteuning van een brede doelgroep van personen die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben bij het dagelijks functioneren. Het gaat om maatwerkvoorzieningen voor alle leeftijden waarbij ondersteuning voor jeugdigen onder de Jeugdwet valt en de overige ondersteuning onder de Wmo.

Ondersteuning Zelfstandig Leven en Ondersteuning Maatschappelijke Deelname zijn onderverdeeld in twee niveaus. Naast deze voorzieningen kopen de gemeenten met dit inkooptraject ook het Kortdurend Verblijf in, alsmede het vervoer van en naar de locatie waar de ondersteuning plaatsvindt en naschoolse dagbehandeling LVB. De mogelijkheid bestaat dat gedurende de looptijd van de overeenkomst het vervoer anders zal worden georganiseerd. Medio 2017 zal de nieuwe vastgestelde regionale vervoersvisie naar verwachting leiden tot nieuwe afspraken en werkwijzen rondom vervoer. Tot minimaal 1 januari 2018 blijft vervoer onder dit bestek vallen. Ook de ondersteuning voor jeugdigden kan per 1 januari 2018 op een andere manier worden ingekocht.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Apr 2016 12:00 — 20 Jun 2016 10:00

Lots

Lot 1 - Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Kortdurend Verblijf  
Lot 2 - Naschoolse dagbehandeling LVB (licht verstandelijk beperkten tot 18 jaar)  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:9 load:104 prerender:114 Total:114 Browser , (18.232.31.206 - 6)