Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

35502 A3.345 Marktconsulatie Groene hart informatiecentrum gemeente Leiderdorp

Buyer

Servicepunt71 http://www.servicepunt71.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jenny Hsu

0715165404

j.hsu@servicepunt71.nl

Information

Description:
Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Leiderdorp houdt deze schriftelijke marktconsultatie ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding. Deze marktconsultatie heeft als doel om antwoord te geven op de vraag: "Onder welke condities is het voor marktpartijen interessant om een recreatief transferium te exploiteren?"  De gemeente verwacht op basis van de resultaten van deze raadpleging een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over hoe deze opdracht op de markt wordt gezet.

Gemeente Leiderdorp wilt u graag uitnodigen mee te denken aan een nieuwe bestemming van het A4 informatiecentrum en de realisatie van een recreatief transferium met een duidelijke relatie met het Groene Hart. 

Geintereseerde partijen worden verzocht in te gaan op de bijgevoegde vragen. Uw antwoorden kunt u via de berichten module versturen. Eventuele vragen kunt u via de "vraag en antwoord" module in Negometrix stellen.

U treft de marktconsultatie leidraad aan onder het kopje "vragenlijst".
Hartelijk dank voor uw medewerking en we zien uw reactie graag voor 21 maart 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeente Leiderdorp

Jenny Hsu
Servicepunt71
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
28 Jan 2016 16:11
Offer phase:
28 Jan 2016 19:15 — 21 Mar 2016 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2104.0, Page times (ms) Server init:15 load:91 prerender:101 Total:106 Browser , (3.238.88.35 - 7)