Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

44989 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Claudia Cornelies

055-5802011

c.cornelies@apeldoorn.nl

Information

Description:


De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst, hebben op 30-09-2014 een Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (hierna: Raamovereenkomst) met 163 aanbieders afgesloten.

VERLENGING 2017:

REEDS GECONTRACTEERDE AANBIEDERS:
Om in aanmerking te komen voor de verlenging voor 2017 dient u vragenlijst 4 te beantwoorden.


U dient uw inschrijving eerst terug te trekken voordat u wijzigingen door kunt voeren.

Op grond van artikel 11.3 van de Raamovereenkomst kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst nieuwe aanbieders toetreden tot de Raamovereenkomst. Om een verzoek tot toetreding in te dienen, dient u na onderstaande instructie gelezen te hebben de knop 'Start' te selecteren.

Om een verzoek tot toetreding in te dienen dient u:
- Alle vragen in vragenlijst 1 te beantwoorden 
(het betreft de vragengroepen 1.1 t/m 1.5); 
- Alle documenten die in vragengroep 1.1 gevraagd worden, volledig ingevuld te uploaden;
- Bij de kwalificaties in te vullen:
     - uw expertisegebieden 
     - de doelgroepen die u wilt bedienen
     - de gemeenten waar u dienstverlening wilt leveren
     - de bouwstenen (dienstverleningsproducten) die u in de betreffende gemeenten wilt leveren.

Na ontvangst van het verzoek tot toetreding  tot de Raamovereenkomst  zullen Gemeenten beoordelen of aanbieder voldoet aan alle gestelde eisen.

Nadat is vastgesteld dat er geen belemmeringen zijn om aanbieder toe te laten treden zal de betreffende aanbieder daarvan op de hoogte worden gesteld (binnen twee weken naar indiening van de aanbieding) en vervolgens een toetredingsovereenkomst ontvangen.

Daarnaast kunnen reeds gecontracteerde aanbieders:

- hun dienstverlening uitbreiden door het aanbieden van extra bouwstenen (dit dient te gebeuren bij de kwalificaties).
Het is daarbij niet toegestaan om bouwstenen weg te laten waar de aanbieder voor gecontracteerd is. Opzeggen van bouwstenen dient conform artikel 11 van de Raamovereenkomst te gebeuren. Hiervoor dient u de instructies in vragenlijst 2 te volgen.

- gegevens van hun organisatie invullen en/of wijzigen (vragengroepen 1.2 t.m 1.5)

- bouwstenen opzeggen (zie de instructies in vragenlijst 2)

- de gehele Raamovereenkomst beëindigen (zie de instructies in vragenlijst 3)


Om u in te schrijven dient u zich aan te melden (knop aanmelden) voor deze tender. Aanbieders die nog niet geregistreerd staan bij aanbestedingsplatform negometrix, komen dan in een scherm waarin ze zich kunnen laten registreren om vervolgens naar de inschrijfprocedure te gaan.
Aanbieders die al wel geregistreerd staan bij Negometrix komen meteen in de inschrijfprocedure, waar ze de in te dienen documenten met instructie vinden op het tabblad 'Vragenlijsten'.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Negometrix op telefoonnummer 085-2084666
 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:3 load:1203 prerender:1208 Total:1213 Browser , (3.235.236.13 - 6)