Hide main menu

46936 Levering ICT hardware

Buyer

Van Hall Larenstein http://www.hvhl.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Elmer Volgers linkedin

026-3695563

elmer.volgers@hvhl.nl

Information

Description:
Over Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein is een 'University of Applied Sciences'.
Ons opleidingsaanbod focust zich op de volgende domeinen:
 
 • Delta Areas and Resources
 • Animals and Business
 • Food and Dairy

Opdrachtgever leidt hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. 

Aantal medewerkers (peildatum 2 november 2016):

Leeuwarden:
Intern + stagiairs: 306
Externe medewerkers + 'inwonende bedrijven': 73

Velp:
Intern + stagiairs: 271
Externe medewerkers + 'inwonende bedrijven': 49

Aantal studenten (peildatum 1 oktober 2016)

Velp: 1.939
Leeuwarden: 2.392
----------------------------
Totaal: 4.331

Visie
De visie van Opdrachtgever is verankerd in acht punten:
 • Opdrachtgever is de meest duurzame hogeschool van Nederland en laat dit zien in elke opleiding in de inhoud van zijn onderzoek en in zijn bedrijfsvoering.
 • Opdrachtgever kiest een duidelijk inhoudelijk profiel dat het kader vormt voor alle strategische keuzes op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.
 • Elke opleiding van Opdrachtgever levert een bijdrage aan minimaal één van de speerpunten van het profiel, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te werken.
 • Opdrachtgever is gericht op regionale, nationale en internationale studenten;
 • Naast het reguliere onderwijs wil Opdrachtgever in de vraag van het werkveld voor scholing voorzien.
 • Opdrachtgever is een persoonlijke hogeschool en wil daarom ruimte geven aan de individuele student voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving.
 • Opdrachtgever levert met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen in samenwerking met partners uit het werkveld.
 • Opdrachtgever is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie.
 
Missie
Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld.

Als 'University of Applied Sciences' doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten.

Aanbesteding

Van Hall Larenstein is voornemens een aanbesteding te starten voor de levering van:
 
 • ICT infrastructuur
 • Mobiele telefoons
 • Werkapparatuur

Voor deze aanbesteding zijn de volgende CPV codes van toepassing:
 
 • 30230000  Computerapparatuur 
 • 32250000  Mobiele telefoons
 • 32422000-7 Netwerkcomponenten
Deze aanbesteding zal in zijn geheel plaatsvinden op Negometrix.

Negometrix

Voor meer informatie over hoe in te schrijven op Negometrix zie:

https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offernl/instructie-digitaal-aanbieden-(new)
Type:
Locked open
Offer phase:
10 Apr 2017 8:58 — 20 Jun 2017 6:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1804.0, Page times (ms) Server init:0 load:46 prerender:62 Total:77 Browser , (54.198.134.127 - 205)