Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

53788 Marktconsultatie veerhaven Ochten

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ronald Aarns linkedin

+31 263598545

R.Aarns@gelderland.nl

Information

Description:
Een toeristisch overstappunt in de uiterwaarden bij Ochten?

Wij zoeken u: ondernemers met visie en investeringskracht voor aantrekkelijke uiterwaarden

Provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten en waterschap Rivierenland zoeken naar ondernemers die met de nodige creativiteit, innovatiekracht en ondernemerschap het aandurven om ideeën voor de uiterwaarden bij Ochten (gemeente Neder-Betuwe) om te zetten in haalbare en exploitabele plannen. Wij denken aan de ontwikkeling van het gebied als toeristisch overstappunt (TOP) met een informatie- annex waterbelevingscentrum, dag- en verblijfsrecreatie,  horeca en een goede kwalitatieve inrichting van de uiterwaarde. Een oeververbinding over de Waal kan hier eventueel onderdeel van uitmaken.

Denkt u met ons mee over een optimale publiek-private samenwerking?
 
Type:
Unsealed
Published on:
25 Jan 2017 14:48

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:74 Total:79 Browser , (3.215.79.116 - 7)