Hide main menu

54738 MS configuraties

Buyer

AMC http://www.amc.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Joan Kwakkel

020 56 60207

g.j.kwakkel@amc.uva.nl

Information

Description:
Aanbestedende dienst - Academisch Medisch CentrumHet Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in Nederland en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs. Het AMC is ontstaan in 1983. Toen kwamen twee ziekenhuizen uit de Amsterdamse binnenstad, het Wilhelmina Gasthuis en het Binnengasthuis, onder één dak met de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee werd het AMC het eerste Nederlandse universitair medisch centrum. In 1988 werd ook het Emma Kinderziekenhuis onderdeel van het nieuwe universiteitsziekenhuis.   In de strategische doelstellingen heeft het AMC duidelijk ambities geformuleerd op het terrein van onderzoek, onderwijs, en patiëntenzorg. Die ambities zijn onveranderd hoog. Het AMC wil kwaliteit en patiëntveiligheid aantoonbaar en toetsbaar maken. Doelstelling is om het kwaliteitsmanagementsysteem van het AMC in overeenstemming te brengen met de normen van de Joint Commission International (JCI). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.jointcommissioninternational.org.   Door deze hoge ambities, zal de financiële druk verder toenemen. Dit betekent dat het AMC in de komende jaren de ambities moeten realiseren met minder middelen. De financiële situatie van het AMC en de ontwikkelingen in de komende jaren zijn zorgvuldig in kaart gebracht. Het AMC kent relatief hoge kosten, ook ten opzichte van andere UMC's. Dit komt onder andere door de kosten van het gebouw, de hoge kosten voor primaire én ondersteunende processen, en door de relatief complexe (en dus dure) patiënten. In het belang van iedere patiënt, onze studenten en anderen die opleidingen volgen, iedere individuele medewerker en het AMC is het beleid erop gericht om doelmatiger en productiever te werken zonder concessies te doen aan de kwaliteit.   Indien u meer algemene informatie wenst over het AMC kunt u de website bekijken op www.amc.nl. Doel van aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is drieledig: 1) Het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van vier LC-MS systemen met onderhoud voor de diagnostiek van het Laboratorium Genetisch Metabole Ziekten.  AMC wil ook een optie tot aanschaf van een vijfde systeem. 2) Het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van één High resolution MS systeem met onderhoud voor de research van het Laboratorium Genetisch Metabole Ziekten. 3) Het afsluiten van raamovereenkomsten met minimaal drie leveranciers voor het leveren van MS systemen aan het AMC voor de komende 4 jaar welke door middel van mini-competitie gegund zullen worden .

De marktconsultatie is geweest in de periode 13-24 februari 2017.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Jul 2017 7:40 — 16 Oct 2017 3:00

Lots

Lot 1 - LC-MS systemen Diagnostiek GMZ  
Lot 2 - High Resolution MS systeem Research GMZ  
Lot 3 - Raamovereenkomsten MS configuraties  

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:109 Total:109 Browser , (54.224.166.141 - 206)