Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

56526 Specialistische jeugdhulp Regio IJsselland

Buyer

SSC ONS https://www.ssc-ons.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Margreet Otten

038 498 5189

M.Otten@ssc-ons.nl

Information

Description:
De BVO jeugdzorg IJsselland is eind 2014 opgericht en is formeel gestart met de intrede van de Jeugdwet op 1 januari 2015. De elf opdrachtgevende gemeenten zijn: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De BVO is de intermediair tussen gemeentelijke Toegangen en zorgaanbieders jeugdhulp.

De huidige contracten voor specialistische jeugdhulp lopen eind 2017 af. Per 2018 wil de BVO resultaatgericht inkopen met een andere bekostigingssystematiek met sterke prikkels tot samenwerking, sneller afschalen, inzetten van het netwerk,  en eigen kracht benutten.

Gekozen is om een procedure van sociaal contracteren uit te voeren voor de Specialistische jeugdhulp. Deze procedure bestaat uit twee fases: fase 1 is de dialoogfase en fase 2 is de contracteringsfase.

Fase 1, de dialoogfase
De dialoogfase bestond uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit ontwikkelen van het IJssellandse model. Het tweede deel van de dialoogfase bestond uit het opstellen van de concept raamovereenkomst en het schrijven van advies voor de colleges. Fase 1 is 15 september 2017 afgerond. 
Alle informatie over deze fase kunt u vinden op:
https://www.rsj-ijsselland.nl/participatie2019/

Tijdens Fase 1 zijn 4 nota's van inlichtingen gepubliceerd. Deze kunt u vinden via bovenstaande link onder de kop Stukken bij de overlegtafel

Fase 2, de contracteringsfase
Deze fase is gestart op 29 september 2017. Informatie over fase 2 kunt u vinden op: https://www.rsj-ijsselland.nl/inschrijvingcontractering2019/
Voor de daadwerkelijke contractering dient deze tender.
 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:69 Total:74 Browser , (35.172.100.232 - 6)