Hide main menu

56916 Accountantsdiensten

Buyer

Hogeschool Utrecht http://www.hu.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De aanbestedende dienst is (stichting) Hogeschool Utrecht.

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en het contracteren van een accountantskantoor om tot een overeenkomst te komen voor het leveren van accountantsdiensten.   

Een Europese niet-openbare procedure is van toepassing op basis van de Richtlijn 2004/24/EU welke in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: Selectiefase en Inschrijvingsfase.  
Gegadigden dienen zich tijdens de Selectiefase op basis van de Selectieleidraad en bijbehorende documenten te kwalificeren om toegelaten te worden tot de Inschrijvingsfase. De geselecteerde Gegadigden ontvangen een uitnodiging met de Inschrijvingsleidraad en bijhorende documenten om een Inschrijving uit te brengen.

De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de Inschrijving heeft uitgebracht met de Beste prijs-kwaliteitverhouding (=Beste PKV).  
 
Type:
Locked restricted
Selection phase:
12 Apr 2017 4:30 — 22 May 2017 6:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:77 Total:77 Browser , (54.80.247.119 - 206)