Hide main menu

60396 Printvoorzieningen

Buyer

Provincie Fryslan http://www.fryslan.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marcel Visser linkedin

058 2925688

m.e.visser@fryslan.nl

Information

Description:
Het expireren van de huidige contracten, vormen de aanleiding voor deze Europese aanbesteding voor de levering van Multifunctionele AfdrukApparatuur, aanverwante Apparatuur en bijbehorende dienstverlening.
 
Doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van maximaal één leverancier per perceel voor de levering van Multifunctionele AfdrukApparatuur, aanverwante Apparatuur en bijbehorende dienstverlening conform de in dit aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen vastgelegde eisen en wensen.
 
Met de geselecteerde leverancier(s) zal de Provincie, per perceel, een raamovereenkomst van 5 jaar afsluiten met een optie tot verlenging met tweemaal 1 jaar tot uiteindelijk een maximale looptijd van 7 jaar.

Onderhavige aanbesteding is verdeeld in twee percelen, te weten:
  • Perceel 1: Multifunctionals
  • Perceel 2: Repro Apparatuur
     
Hoewel er één aanbestedingsprocedure wordt doorlopen en de planning gelijk loopt, zijn de eisen en wensen van het ene Perceel niet per definitie gelijk aan die van het andere Perceel. Ieder Perceel kenmerkt zich door een "eigen" beoordeling en een ''eigen'' gunningsbeslissing. De percelen worden los van elkaar gegund. Voor iedere Perceel is op het Negometrix platform een aparte (sub) tender ingericht.
 
Het is toegestaan om op beide percelen tegelijk in te schrijven.

 
Type:
Locked open
Offer phase:
7 Apr 2017 8:00 — 22 May 2017 4:00

Lots

Lot 1 - Multifunctionals  
Lot 2 - Repro Apparatuur  

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:77 Total:93 Browser , (54.80.247.119 - 205)