Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

62155 Openbare Europese Aanbesteding Opleidingsintermediair

Inkoper

Centrum Indicatiestelling Zorg http://www.ciz.nl
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Nelly Pool

0887896700

Nelly.Pool@ciz.nl

Informatie

Beschrijving:
Doel van de aanbesteding: de Opdracht
Het CIZ biedt een breed scala aan opleidingen aan haar medewerkers aan. De overeenkomsten die het CIZ met deze partijen heeft afgesloten lopen af. Daarom zal een Europese Aanbesteding worden doorlopen om ook in de toekomst in de behoefte aan opleidingen op centraal en decentraal niveau te voorzien. 

Doel van de aanbesteding is om per 18 september 2017 opleidingen in te kopen door middel van tussenkomst van een Opleidingsintermediair. Het CIZ wil de opleidingsmogelijkheden voor individuele vragen en teambehoeften zo groot mogelijk houden. Het CIZ verwacht verder van de Opleidingsintermediair een adviserende rol om het CIZ op de hoogte te brengen van nieuwe mogelijkheden/trends in de opleidingsmarkt.

De Raamovereenkomst zal worden gesloten voor een periode van 2 jaar met 2 keer de mogelijkheid tot het verlengen met één (1) jaar. Er is dus een maximale looptijd mogelijk van 4 contractjaren. Het CIZ streeft er naar de Raamovereenkomst in te laten gaan op 18 september 2017.


Aanbestedingwet 2012
Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Negometrix
Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:
Instructie Registreren op Negometrix
Instructie Digitaal Aanbieden
Type:
Vergrendelde offertefase
Offertefase:
4 jul 2017 17:00 — 14 aug 2017 10:00

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:31 load:77 prerender:93 Total:93 Browser , (54.159.30.26 - 205)