Hide main menu

63391 NOA Archivering Websites RIVM

Buyer

IUC-RIVM http://www.rivm.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Peter Heijkamp

+31 302747539

peter.heijkamp.02@rivm.nl

Information

Description:
Algemeen
Ten bate van gebruik door burgers en bedrijven wordt huidig veel (inhoudelijke) overheidsinformatie ontsloten via websites, zo ook door het RIVM. Naast de verantwoording op de juistheid van de informatie, is er ook een beherende verantwoordelijkheid, temeer omdat burgers en bedrijven aan informatie rechten kunnen ontlenen.
 
Een website valt net als andere officiële uitingen op sociale media als proces gebonden overheidsinformatie onder de werking van de archiefwet 1995. Voor websites gelden:
  • Websites dienen in een zorgvuldig vastgestelde frequentie gearchiveerd te worden
    en zowel de presentatie als inhoud van de website in samenhang worden vastgesteld zoals deze gepubliceerd zijn
  • Websites dienen bij iedere belangrijke wijziging worden gearchiveerd.
 
De erfgoedinspectie stelt dat wettelijk verplicht is dat websites en sociale media gearchiveerd dienen te worden volgens de archiefwet en regelgeving. Vanuit de Erfgoedinspectie is recentelijk een rapport uitgebracht die betrekking heeft op het duurzaam bewaren van websites en uitingen op sociale media:
https://www.erfgoedinspectie.nl/toezichtvelden/archieven/publicaties/rapport/2016/12/8/rapport-webarchivering

Op basis van de conclusies van het rapport heeft het RIVM besloten om  te handelen volgens de best practices die rijksbreed al zijn uitgevoerd: het uitbesteden van archivering bij organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Behoefte
Het RIVM heeft de behoefte om voor 2 jaar haar oude/ nieuwe, bestaande/komende websites en sociale media kanalen, inclusief content middels een goede  archiveringsmethodiek extern te beleggen. 
 
  • Het gaat hierbij niet om het ontwikkelen van een archiveringsmethodiek, maar om de inzet van een bestaande oplossing voor archivering die voldoet aan de archiefwet- en regelgeving en Rijkstandaarden op het gebied van metadatering, raadpleegbaarheid, duurzaamheid (DUTO-normen) etc.

In deze tender treft u de nodige informatie aan om mee te doen aan deze procedure.

Algemene introductiefilm RIVM:
http://www.youtube.com/watch?v=kjAVI3BvV48&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg
Type:
Locked open
Offer phase:
24 May 2017 11:45 — 20 Jun 2017 3:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.80.247.119 - 205)