Hide main menu

63935 Senior systeembeheerder Netwerk

Buyer

DCMR Milieudienst Rijnmond http://www.dcmr.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

René Doosje linkedin

+31 102468464

rene.doosje@dcmr.nl

Information

Description:
Beste leverancier,
 
De DCMR Milieudienst Rijnmond nodigt u uit om een offerte aan te bieden op deze offerteaanvraag. 

Let op: dit is een offerteaanvraag vanuit ons Dynamisch aankoopsysteem. Voordat u een offerte kan indienen voor de gevraagde functie, dient u zich eerst aan te melden voor ons Dynamisch Aankoopsysteem en eerst de daarin gestelde criteria voor de DAS te beantwoorden (DAS 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR Milieudienst Rijnmond Ondersteunende diensten. Link: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=57427&companyId=39922)

Alleen partijen die in het DAS zijn goedgekeurd worden automatisch uitgenodigd voor deze uitvraag. Pas nadat u bent toegelaten als deelnemer kunt u ook daadwerkelijk een offerte indienen voor deze nadere uitvraag.

Informatie aanvraag
Met onderstaande kenmerken willen wij u een snelle eerste indruk geven over de offerteaanvraag. Hiermee kunt u direct bepalen of deze offerteaanvraag interessant is voor u en u wilt overgaan tot het opmaken van een offerte.
 
  • Functienaam: Senior systeembeheerder Netwerk
  • Startdatum: 3 juli 2017
  • Einddatum: 3 juli 2019 (incl. opties tot verlenging)
  • Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden)
  • Aantal fte: 1 fte
  • Aantal uren per week: 32
  • Aantal kandidaten op interview: 3
  • Standplaats: Schiedam

In het tabblad "Informatie" treft u de beschrijving van het gevraagde profiel aan.
 
Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal twee kandidaat aangeboden worden.

Er worden maximaal drie kandidaten voor het interview uitgenodigd. In de interviewfase wordt de finale keuze gemaakt voor de kandidaat. Indien u uiterlijk 26 juni 2017 geen uitnodiging heeft gehad voor het interview, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling.


Deadlines
Voor deze offerteaanvraag gelden een aantal belangrijke deadlines. Graag verwijzen wij u hiervoor naar het kopje 'Planning'.

Let op! Stel uw vraag via de 'Vraag & Antwoord-module' van Negometrix. De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk de werkdag na de bovengenoemde datum verstrekt. De wervingsadviseur kan besluiten om een vraag eerder te beantwoorden.
 
Zolang deze offerteaanvraag open staat heeft u als leverancier alleen contact met de afdeling Inkoop. Wij helpen u graag bij vragen over deze offerteaanvraag. Op deze offerteaanvraag zijn de door u eerder geaccepteerde leidraad en voorwaarden van toepassing.
Documents:

Functieprofiel Senior systeembeheerder Netwerk.pdf 73 Kb

Download

Preview

Type:
Locked open
Offer phase:
1 Jun 2017 6:38 — 20 Jun 2017 7:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:15 load:77 prerender:77 Total:93 Browser , (54.80.247.119 - 205)