Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

64495 PPS17-031 Използване на услугите на акредитирана химическа лаборатория за независим анализ и контрол на трансформаторно масло

Inkoper

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Informatie

Beschrijving:
Не е допустимо да подава оферта и да бъде избран за изпълнител за Обособена позиция 2 "Извършване на качествен анализ на доставеното свежо тврансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория" участник, който е избран за изпълнител и сключи договор с Възложителя "ЧЕЗ Разпределение България" АД в резултат на отделно проведен ред за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на свежо минерално трансформаторно масло", референтен № PPD17-030 по описа на Възложителя.
Type:
Collection of offers
Datum:
8 jun 2017 10:16
Offertefase:
9 jun 2017 7:30 — 26 jun 2017 15:30
Informatie over contract:

Percelen

Perceel 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория  
Perceel 2 - Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория  

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:15 load:93 prerender:93 Total:109 Browser , (54.159.30.26 - 205)