Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

66655 Open House overeenkomst Gecertificeerde Instellingen (JB/JR) 2018 - 2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Buyer

Dienst Gezondheid & Jeugd http://www.dienstgezondheidjeugd.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Bas-Jan Kramp

078-770 2028

sjp.kramp@drechtsteden.nl

Information

Description:
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, als organisatieonderdeel van openbaar lichaam Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (verder: "opdrachtgever") koopt in namens de volgende 10 gemeenten gemeenten in drie regio's:

Regio Drechtsteden
  • Alblasserdam
  • Dordrecht
  • Hendrik-Ido-Ambacht
  • Papendrecht
  • Sliedrecht
  • Zwijndrecht
  • Hardinxveld-Giessendam

Regio Hoeksche Waard
  • Hoeksche Waard

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Molenlanden
  • Gorinchem

De inkoop "open house" heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Jeugdwet.
De opdrachtgever biedt aanbieders gedurende de contractperiode periodiek de gelegenheid toe te treden tot het "Open huis".  Deze tender heeft betrekking op JB en JR. Let op: U kunt zich aanmelden voor perceel 1 of voor perceel 1 en 2 gezamenlijk (dus niet alleen voor perceel 2). Voor de volledigheid staat hieronder per inkoopopdracht aangegeven wat de verwachte datum is vanaf wanneer inschrijving mogelijk is.
 

Ter ondersteuning bij het inschrijven is er een instructiedocument voor Inschrijvers opgesteld. Het instructie document helpt u bij het inschrijven op deze tender. Het document is bijgevoegd en is terug te vinden op www.jeugdzhz.nl

7e ronde inkoop:
Inschrijvers hebben tot uiterlijk 1 mei 2019 de mogelijkheid om vragen te stellen n.a.v. deze 7e ronde van deze tender.  De inhoud van de tender (vragenlijsten en bijlagen) kunnen n.a.v. gestelde vragen bij hoge uitzondering nog aan wijzigingen onderhevig zijn, derhalve is het raadzaam uw aanmelding wel voor u zelf zoveel als mogelijk voor te breiden maar pas definitief in te dienen na het moment dat de opdrachtgever de gestelde vragen heeft beantwoord (conform planning uiterlijk op 1 mei 2019) daarmee voorkomt u dat u nogmaals gevraagd wordt om akkoord te gaan met specifieke eisen die zijn aangepast n.a.v. gestelde vragen door aanbieders. Uw aanmelding voor de 7e ronde dient uiterlijk 1 juni 2019 via dit platform te zijn ingediend.

LET OP: Tot uiterlijk 1 mei 2019 kunt u vragen stellen, vragen die na 1 mei 2019 worden gesteld worden pas weer in behandeling genomen bij de 8e ronde van contractering in 2019.

 
Documents:

Instructie aanbieders Gecertificeerde Instellingen SO JEUGD ZHZ.pdf 2074 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:78 Total:93 Browser , (18.234.51.17 - 206)