Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

67002 Managementassistent

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rutger van Heck

+31 102671050

r.vanheck@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Managementassistent voor de programmadirecteur voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Het betreft hier geen doorsnee secretaresse functie. Het gaat om het werken voor de programmadirecteur van de Roadmap Next Economy. Deze opereert in een vrij hectische en steeds meer internationale omgeving, waar de werkdruk continue hoog is. De focus ligt deels op zeer complex agendabeheer en administratieve processen, waarbij accuratesse en een grote mate van het zelfstandig kunnen werken vereisten zijn. Naast allerlei zaken organiseren is deze secretaresse de linking pin tussen de verschillende netwerken, waar deze directeur in opereert. Zij moet zelfstandig en dienstverlenend ingesteld zijn en snel overzicht kunnen krijgen en houden. Deze secretaresse moet kunnen incasseren, voor zich zelf weten op te komen, een weerwoord weten te geven, zaken weten te relativeren en weten om te gaan met het krachtenveld vanuit de bestuurlijke omgeving, Den Haag en Brussel. Door de hectische portefeuille moet deze secretaresse in staat zijn snel op vlieghoogte te komen.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Stationsplein 45 (groothandelsgebouw), wisselend
Startdatum: 15-08-2017
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: tot en met 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, Namelijk tot en met 30-06-2019
FSK: 8-9
VOG vereist: Ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 1 uur en de gesprekken zullen gevoerd worden op 1 augustus, 3 augustus of 4 augustus op de wilhelminakade 179.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
 
Documents:

Functieprofiel - Managementassistent schaal 8-9 RNE.doc 29 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Jul 2017 14:05 — 21 Jul 2017 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:9 load:74 prerender:74 Total:74 Browser , (54.92.164.9 - 6)