Hide main menu

69808 Internetkassa en Pinbetalingen

Buyer

Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Bart van den Brink

+31653271216

bart.vanden.brink@kvk.nl

Information

Description:
Doel van de aanbesteding: de Opdracht
Op dit moment heeft de KvK voor de internetkassa en pinbetalingen separate overeenkomsten afgesloten. De KvK wil voor een efficiënte betalingsafhandeling beide betalingswijzen te integreren in één overeenkomst. Een elektronisch winkelmandje is geen onderdeel van de aanbesteding. Een aantal maanden geleden heeft de KvK voor Internetkassa en Pinbetalingen gepubliceerd. Hiervoor zijn geen geldige inschrijvingen ontvangen.

Voor de contactgegevens van de aanbestedende dienst wordt verwezen naar "tabblad 1: Informatie" van deze tender. Het is niet toegestaan contact op te nemen met iemand anders van de aanbestedende dienst dan deze contactpersoon, als het gaat om de inhoud, dan wel de procedure van deze aanbesteding.

Aanbestedingwet 2012
Op deze aanbestedingsprocedure is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Negometrix
Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:
Instructie Registreren op Negometrix
Instructie Digitaal Aanbieden
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Sep 2017 12:00 — 16 Oct 2017 4:00

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.224.166.141 - 206)