Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

71584 Testcoördinator, Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Testcoördinator voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het  de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Opdrachtomschrijving

De testcoördinator voor de functionele acceptatietest is verantwoordelijk voor het opstellen van de detailtestplannen voor o.a. het testen van configuratie en inrichting, integratietesten en ketentesten. De testcoordinator voer daarbij risico-analyses uit en verzamelt acceptatiecriteria. Gedurende het project plant de coördinator de inzet van testcoaches in zodat zij de testers uit de organisatie efficiënt en adequaat kunnen bijstaan in het uitvoeren van de testaanpak zoals beschreven in de DTP's.
De coördinator faciliteert de testcoaches en testers, rapporteert over status en voortgang en trekt tijdig aan de bel als zaken anders dreigen te lopen dan gepland of afgesproken. Indien nodig springt de coördinator incidenteel zelf even in om zaken recht te trekken of tijdig af te krijgen.

Competenties
Ademt, leeft en denkt TMap. Behoudt rust en overzicht, draagt actief bij aan verbetering van de testaanpak en is in staat nut en noodzaak van testen uit te leggen. Heeft ervaring met testen van koppelingen en ketens. Heeft bij voorkeur een technische achtergrond en ervaring met testen van pakketten (bij voorkeur Workforce) en Oracle. Weet mensen aan zich te binden, is gestructureerd en weet structuur aan te brengen. Kan een team van een aantal testexperts en een flink aantal testers uit de werkgroepen van de interne organisatie aansturen.


Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: z.s.m. naar verwachting medio/eind september
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 3 maanden
Verlengingsopties: ja Namelijk 3 maanden
FSK: 10
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Sep 2017 9:15 — 26 Sep 2017 9:15

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (3.238.225.8 - 7)