Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

72163 Landmeetkundige dienstverlening gemeente Vught

Buyer

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Monique Gouw-Louter linkedin

06-12962679

m.gouw@bizob.nl

Information

Description:
De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van:
 
 • inmeten ten behoeve van de BGT en gemeentelijke plustopografie inclusief vlak kenmerken en bijbehorende IMGEO en BOR eigenschappen, conform het meest actuele IMGEO objectenhandboek;
 • bijhouden van de BGT en BAG geometrie in DG-Dialog BGT;
 • inwinnen en uitzetten van gegevens voor grondtransacties en grensuitzettingen;
 • uitzetten van nieuwe grenzen ten behoeve van grens aanwijs aan het kadaster;
 • uitzetten van hoofdstructuur civieltechnische werken;
 • reconstrueren van kadastrale grenzen met kadastrale brondocumenten;
 • maken en onderhouden van hoogtepeilen;
 • uitzetten van kavelgrenzen en rooilijnen;
 • volumebepalingen inclusief berekeningen en uitwerking in een CAD-bestand;
 • hoogtemetingen inclusief uitwerking in een CAD-bestand;
 • Alle overige benodigde meet- en uitzetwerkzaamheden.
Type:
Locked open
Offer phase:
6 Oct 2017 5:00 — 15 Nov 2017 5:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1803.0, Page times (ms) Server init:31 load:77 prerender:93 Total:93 Browser , (54.81.238.157 - 205)